Fokus Förening

Fokus Förening är en paraply organisation.

Ett nätverk av idrottsföreningar, kulturorganisationer, kyrkor och näringslivet.

Syfte

 •  Aktivera barn och unga i SDF AFH och Västra Göteborg
 • Vara ett samverkande organ för föreningar i SDF AFH & Västra Göteborg
 • Vara kärnan för organisation & administration för samverkansprojekt
 • Synliggöra föreningar

Uppdrag

 • Stötta samverkan mellan föreningar

 • Organisera övergripande event / aktiviteter

 • Ansöka om ekonomiskt bidrag för samverkansprojekt

 • Hitta nya vägar för samverkan

 • Nätverksgrundande för föreningar, näringslivet och andra organisationer

 • Synliggöra föreningslivet

Föreningarnas Uppdrag

 • Genomföra aktiviteter

 • Engagera föreningarnas ungdomsledare i aktiviteterna

 • Gemensamt arbeta för föreningslivet

 • Utveckla föreningen

 • Fortsätta aktivera de egna medlemmarna i den egna aktiviteten

Mål

 • Flera aktiva unga i föreningslivet

 • Fokus Förening – växa i antal medlemsföreningar och inkludera olika verksamheter

 • Inkludera andra organisationer

 • Inkludera kommunen

 • Inkludera närigslivet

newspaper

NYHETER

001-newsletter

Du kan även prenumerera till vårt nyhetsbrev!
Vi kontaktar dig när vi har något på gång.

Styrelse