Vårt uppdrag

Samhällsproblemet

Studien “Vem bor runt Frölunda Torg” av Allan Dale, utvecklingsledare Folkhälsa, visar en serie problem.
Stora ekonomiska skillnader i västra delarna av Göteborg gentemot andra stadsdelar, höga ohälsotal bland unga och elever årskurs 9 som inte fick godkänt avgångsbetyg.

Lösningen

light-bulb (1)

Syftet är att stärka och stödja ideella föreningars arbete med ungdomar och barn.

Fokus forening 500 x 500_Rityta 1
Föreningen FOKUS är ett samarbete mellan ideella föreningar, organisationer och företag.
mission (1)

Målet är att genom ideella föreningars arbete stärka barns och ungdomars möjligheter till en aktiv fritid och därmed ljusare framtidsutsikter.

Lösningen

Öka pontanaktiviteter
Fåfle aktiva i föreningslivet med 10 procent på ett år
Fler äldre ungdomar som leder yngre ungdomar
Inbjudan till föreläsningar
Utbildningar och aktiviteter
Öka andelen tjejer på fritidsgården och inom föreningslivet
Nätverksgrundande för föreningar, näringslivet och andra organisationer

Vilka är vi?

Styrelse

Var med och påverka!

Att få fler aktiva i föreningslivet och därigenom utjämna skillnader samhället är ett av våra viktigaste uppdrag. 
Tillsammans arbetar för en bättre framtid för våra barn och ungdomar – bli medlem du också.